Uspołecznienie prac nad programem – konsultacje społeczne

W tym miejscu będziemy zamieszczać wszystkie informacje na temat konsultacji społecznych prowadzonych w ramach przygotowania i realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czaplinek.
Zapraszamy wszystkich do śledzenia strony i aktywnego udziału w różnych działaniach konsultacyjnych.