Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/theme.php on line 630

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/theme.php on line 630

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/wp-hide-security-enhancer/include/functions.class.php on line 1706

Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /wp-content/plugins/wpforo/wpf-includes/class-notices.php on line 16

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 4940
OBWIESZCZENIE Burmistrza Czaplinka w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czaplinek - Rewitalizacja Czaplinka

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Czaplinka

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czaplinek

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1398), w związku z podjętą uchwałą Nr XLVI/438/18 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czaplinek zawiadamiam, że w terminie od 12 października 2018 r. do 12 listopada 2018 r. będą przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czaplinek

Celem konsultacji jest zaopiniowanie projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czaplinek.
Formy prowadzenia konsultacji:
1) zbieranie uwag w postaci papierowej drogą korespondencyjną, przesyłanych na adres Urzędu Miejskiego w Czaplinku, ul. Rynek 6, 78-550 Czaplinek oraz bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Czaplinku,  Rynek 6, 78-550 Czaplinek i w postaci elektronicznej na adres: fundusze@czaplinek.pl, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego dostępnego:
a) w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce poświęconej konsultacjom w sprawie uchwał: http://www.czaplinek.bip.net.pl/?c=495
b) na stronie internetowej Gminy Czaplinek – na podstronie poświęconej rewitalizacji: http://rewitalizacja.czaplinek.pl/konsultacje-spoleczne-2/
c) w Referacie Funduszy Pomocowych i Kontroli, ul. Rynek 1, 78-550 Czaplinek.
2) protokołowane otwarte spotkanie z mieszkańcami i innymi interesariuszami rewitalizacji, przybliżające cel, treść i ustalenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czaplinek. Spotkanie odbędzie się w piątek 12 października 2018 r. w sali nr 5 budynku Urzędu Miejskiego w Czaplinku o godz. 13:00;
3) Spacer studyjny po obszarze rewitalizacji – podobszar CENTRUM, w piątek 12 października 2018 r. o godzinie 14:00 (bezpośrednio po spotkaniu otwartym, o którym mowa w pkt. 2);

Forma i miejsce udostępnienia konsultowanego projektu GPR:
1) w wersji papierowej:
1.1. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Czaplinku, adres jw., w dni robocze w godzinach od 7:00-15:00 (poniedziałek-środa), w czwartek w godzinach od 7:00-16:00 i w piątek 7:00-14:00.
1.2. w czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej w Czaplinku, przy ul. Waleckiej 49, od poniedziałku do soboty w godzinach pracy ww. placówki, tj. poniedziałek 7:00 – 15:00, wtorek 10:00 – 18:00, środa 10:00 – 18:00, czwartek 8:00 – 16:00, piątek 10:00 – 18:00, sobota 9:00 – 13:00.
2) w wersji elektronicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czaplinek (w zakładce poświęconej konsultacjom społecznym) oraz na stronie internetowej Gminy Czaplinek – na podstronie poświęconej rewitalizacji: http://rewitalizacja.czaplinek.pl/konsultacje-spoleczne-2/

Osoba odpowiedzialna: p. Dariusz Sapiński – członek zespołu zadaniowego ds. Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czaplinek, kierownik Referatu Funduszy Pomocowych i Kontroli Urzędu Miejskiego w Czaplinku, ul. Rynek 1, 78-550 Czaplinek; tel. 94 372 62 16, adres korespondencyjny jw., adres poczty elektronicznej: fundusze@czaplinek.pl.

Burmistrz Czaplinka
Adam Kośmider

Treść obwieszczenia – zmiana GPR 10.2018    
Gminny Program Rewitalizacji Gminy Czaplinek 03.10.2018 – wersja do konsultacji społecznych    
Formularz konsultacyjny – zmiana GPR 10.2018