Zapraszamy do zgłaszania projektów do GPR

Szanowni Przedsiębiorcy! Skorzystajcie z możliwości jaką daje Gminny Program Rewitalizacji na uzyskanie dotacji ze środków Unii Europejskiej na realizację Waszych przedsięwzięć biznesowych! Ujęcie Państwa projektu w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Czaplinek...

Otwarta dyskusja z mieszkańcami na temat GPR

Jesteśmy już na półmetku opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czaplinek współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa na podstawie umowy nr WZS-POPT/48/2016 z dnia 9...