Raport konsultacje 28.11.17

Załącznik – Regulamin Komitetu Rewitalizacji Gminy Czaplinek