Uchwały Rady Miejskiej i Zarządzenia Burmistrza Czaplinka

Zarządzenie Nr 31 2017

Uchwała nr XXXIII/299/17Rady Miejskiej w Czaplinku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Czaplinek

 

Uchwała nr XXXIV/309/17 Rady Miejskiej w Czaplinku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czaplinek

 

Uchwała nr XXXVI/331/17 Rady Miejskiej w Czaplinku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czaplinek

 

Uchwała Nr XXXVIII/355/17 w sprawie przyjęcia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Czaplinek”