Komitet Rewitalizacji

W ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czaplinek został powołany Komitet Rewitalizacji. Jest on ciałem opiniodawczo-konsultacyjnym oraz monitorującym, wspierającym burmistrza oraz zespół roboczy ds. rewitalizacji w realizacji GPR.

Uchwała w sprawie przyjęcia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Czaplinek

Regulamin Komitetu Rewitalizacji Gminy Czaplinek

Załącznik do Regulaminu Komitetu Rewitalizacji Gminy Czaplinek


Zarządzenie Burmistrza Czaplinka Nr 60/2018 z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji