Komitet Rewitalizacji

W ramach tworzonego właśnie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czaplinek powstanie Komitet Rewitalizacji. Będzie on ciałem opiniodawczo-konsultacyjnym oraz monitorującym, wspierającym burmistrza oraz zespół roboczy ds. rewitalizacji w realizacji GPR.
Szczegóły już wkrótce.

Uchwała w sprawie przyjęcia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Czaplinek

Regulamin Komitetu Rewitalizacji Gminy Czaplinek

Załącznik do Regulaminu Komitetu Rewitalizacji Gminy Czaplinek