Komitet Rewitalizacji

W ramach tworzonego właśnie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czaplinek powstanie Komitet Rewitalizacji. Będzie on ciałem opiniodawczo-konsultacyjnym oraz monitorującym, wspierającym burmistrza oraz zespół roboczy ds. rewitalizacji w realizacji GPR.
Szczegóły już wkrótce.