12 września br., w ramach konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czaplinek, odbyły się warsztaty pn. „Młodzi w projektach rewitalizacyjnych”.
Warsztaty, które poprowadziła Pani Aleksandra Mróz-Wykusz – prezeska Fundacji Zmian Społecznych „Kreatywni”, były okazją do zapoznania młodzieży z projektami Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czaplinek.
Podczas spotkania młodzi ludzie zostali podzieleni na zespoły. Młodzież miała okazję do dyskusji nad problematyką związaną z ich wizją zmian związanych z zaplanowanym procesem rewitalizacji i obszaru, którego będzie dotyczyć.
Dzięki warsztatom konsultacyjnym młodzi czaplinecczanie dowiedzieli się czym jest rewitalizacja, jak działać w ramach jej realizacji, jak ze sobą współpracować, aby osiągać wspólne cele.
Na zakończenie młodzież miała za zadanie ułożenie wiersza, który zachęci innych mieszkańców Czaplinka do udziału w pracach związanych z realizacją programu rewitalizacji oraz zaprosi do odwiedzenia strony poświęconej Gminnemu Programowi Rewitalizacji Gminy Czaplinek. Grupy wykazały się dużą inwencją.
Ostatecznie powstały wierszyki:
1.
Rewitalizacja – super sprawa,
jest odnowa – jest zabawa!
2.
Słuchajcie ludzie ważna akcja,
w Czaplinku będzie rewitalizacja.
Rewitalizacja fajna rzecz,
ale stronę odwiedź też!