26 października Gmina Czaplinek rozpocznie kolejne konsultacje społeczne związane z Gminnym Programem Rewitalizacji. Tym razem dotyczą projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku w sprawie przyjęcia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Komitet Rewitalizacji stanowi organizacyjny łącznik pomiędzy organami gminy a pozostałymi interesariuszami procesu rewitalizacji Gminy Czaplinek. Komitet, jako forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji, dostarcza opinie, które będą pomocne przy wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czaplinek, przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Czaplinku nr XXXVI/331/17 z dnia 28 września 2017 r., a także podczas oceny przebiegu procesu rewitalizacji Gminy Czaplinek.
Konsultacje będą trwały od 26 października 2017 r. do 27 listopada 2017 r.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w Obwieszczeniu Burmistrza Czaplinka.