Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/theme.php on line 630

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/theme.php on line 630

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/wp-hide-security-enhancer/include/functions.class.php on line 1706

Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /wp-content/plugins/wpforo/wpf-includes/class-notices.php on line 16
Konsultacje w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czaplinek - Rewitalizacja Czaplinka

W ubiegły weekend mieszkańcy gminy Czaplinek wzięli udział w konsultacjach społecznych w sprawie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czaplinek (GPR).

16 września, podczas otwartego spotkania, zastępca burmistrza Czaplinka Zbigniew Dudor przywitał uczestników i przybliżył temat rewitalizacji. Następnie oddał głos naszemu partnerowi realizacyjnemu – Panu Robertowi Żarkowskiemu ze Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego Gmin, który omówił projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czaplinek, w szczególności jego cele, kierunki działań oraz przedsięwzięcia, które są planowane do realizacji w gminie Czaplinek.

Podczas spotkania omawiano projekty zawarte w GPR. Mieszkańcy uczestniczyli w dyskusji dotyczącej procesu rewitalizacji i jej efektów. Za istotne dla procesu przeciwdziałania negatywnym tendencjom w gminie uznano przedsięwzięcie – „Renowacji zabytkowego centrum”. Koncepcję renowacji czaplineckiego rynku szczegółowo omówił Pan Marek Młynarczyk – Kierownik Referatu Inwestycji i Budownictwa. Zdecydowano, że do końca października mieszkańcy będą mieli możliwość wniesienia swoich uwag do technicznej koncepcji serca miasta.

W trakcie spotkania nie zgłoszono wniosków dotyczących zmian projektu GPR Gminy Czaplinek.

Kolejnym elementem prowadzonych konsultacji był spacer studyjny po podobszarze rewitalizacji „CENTRUM” z zaproszonymi mieszkańcami.

Spacer rozpoczął się na czaplineckim rynku, gdzie Pan Zbigniew Januszaniec opowiedział ciekawą historię związaną z tym miejscem. Interesariusze odwiedzili także Nadbrzeże Drawskie oraz ul. Studzienną, gdzie mogli zobaczyć jedną z najciekawszych inicjatyw społecznych w gminie Czaplinek. Mieszkańcy tej zabytkowej ulicy stworzyli piękny mural na płocie, który niegdyś był opuszczonym i niezachęcającym do zwiedzania miejscem.

17 września br. czaplinecczanie mieli kolejną okazję, aby wyrazić swoje opinie i sugestie podczas zorganizowanego festynu promującego Gminny Program Rewitalizacji Gminy Czaplinek (GPR).

Spotkanie z mieszkańcami Broczyna, Trzcińca, Kamiennej Góry na dawnym lotnisku w Broczynie było nie tylko okazją do integracji mieszkańców gminy, ale przede wszystkim konsultacji działań GPR na podobszarze rewitalizacji. Zastępca burmistrza Czaplinka Zbigniew Dudor przedstawił interesariuszom projekt GPR i projekty ujęte w dokumencie GPR.

Każdy, kto chciał zgłosić uwagi na temat projektu GPR Gminy Czaplinek, mógł to zrobić na przeznaczonym do tego stoisku. Nasz partner realizacyjny odpowiadał na pytania dotyczące uwag związanych z GPR oraz prezentował uczestnikom spotkania projekty umieszczone w projekcie GPR.

Dużym zainteresowaniem cieszył się spacer studyjny, który poprowadził Pan Ryszard Mrówka. Nawiązując do projektów ujętych w GPR opowiedział ciekawą historię podobszaru „LOTNISKO”.

Podczas pikniku przygotowano również atrakcje z myślą o najmłodszych. Były konkursy, gry i zabawy.

Festyn poprzedzony był biegiem mieszkańców. Na ponad 6 km trasę z podobszaru rewitalizacji „CENTRUM” wystartowało 14 osób. Na metę, która była na podobszarze rewitalizacji „LOTNISKO” pierwszy uczestnik dobiegł już po 32 minutach. Zwycięzcami zostali:

I miejsce – Andrzej Kuśmider,

II miejsce – Adrian Chuptyś,

III miejsce – Justyna Kuzio.

Wszystkim sportowcom gratulujemy ukończenia biegu!

Na zakończenie festynu zastępca burmistrza Czaplinka poinformował, że konsultacje będą trwały jeszcze do 26 września br. i do tego czasu istnieje możliwość zgłaszania uwag i opinii do projektu dokumentu.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konsultacjach społecznych zarówno podczas otwartego spotkania, spacerów studyjnych, biegów, jak i festynu stanowiących element tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czaplinek.

Mieszkańcy mają ogromny wpływ na poprawę swojego najbliższego otoczenia i to na Państwa właśnie liczymy. Czekamy na Państwa sugestie.

Przystań dla rewitalizacji – wspólnie zmieńmy gminę Czaplinek!