Przypominamy, że w dniu dzisiejszym rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku w sprawie przyjęcia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Czaplinek.
Konsultacje potrwają do 27 listopada br.
Zachęcamy do wyrażania swoich opinii i uwag za pomocą formularza konsultacyjnego oraz do uczestnictwa w otwartym spotkaniu, które odbędzie się 7 listopada 2017 r. o godz. 17:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Czaplinku.
Szczegóły wraz z załącznikami znajdą Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czaplinek, w zakładce poświęconej konsultacjom w sprawie uchwał: http://www.czaplinek.bip.net.pl/?a=7073

Do pobrania:

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Czaplinek

Regulamin Komitetu Rewitalizacji Gminy Czaplinek

Załącznik do Regulaminu Komitetu Rewitalizacji Gminy Czaplinek

Formularz konsultacyjny