Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/theme.php on line 630

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/theme.php on line 630

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/wp-hide-security-enhancer/include/functions.class.php on line 1706

Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /wp-content/plugins/wpforo/wpf-includes/class-notices.php on line 16
ZGŁOŚ SWÓJ POMYSŁ DO GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI - Rewitalizacja Czaplinka

Obecnie trwa najważniejszy etap prac nad przygotowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czaplinek. W oparciu o ustalenia tego programu, będą realizowane główne przedsięwzięcia, zarówno w sferze społecznej i kulturalnej, jak również przestrzennej oraz gospodarczej. W tym momencie najistotniejszy jest udział mieszkańców, którzy chcieliby złożyć i zrealizować projekt rewitalizacyjny.
W związku z tym serdecznie zapraszamy wszystkich interesariuszy biorących udział w procesie rewitalizacji (m.in.: organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, właścicieli i zarządców nieruchomości, parafie, instytucje samorządowe) do współtworzenia naszego Gminnego Programu Rewitalizacji. Czekamy na pomysły, które chcieliby Państwo realizować na podobszarach rewitalizacji (Centrum oraz Lotnisko). Zachęcamy do zgłaszania projektów społecznych, inwestycyjnych lub integrujących działania inwestycyjne z działaniami społecznymi w formie karty projektu.
Co należy zrobić, by zgłosić swój projekt?
Wystarczy podać jego opis w specjalnym formularzu załączonej karty zgłoszenia projektu (dokumenty do pobrania poniżej). Proponowane działania muszą rozwiązywać problemy zdiagnozowane na obszarze rewitalizacji. Diagnoza dostępna jest na stronie http://rewitalizacja.czaplinek.pl/pliczki/2017/02/CZAPLINEK_diagnoza_maj.pdf Pozytywnie zweryfikowane projekty staną się częścią Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czaplinek.
Weryfikacja projektów polegać będzie na sprawdzeniu czy odpowiadają na problemy, które występują w każdym z podobszarów. Brana będzie także pod uwagę komplementarność z kluczowymi projektami rewitalizacyjnymi, które będą realizowane przez Gminę Czaplinek. Z opisem tych 3 projektów można zapoznać się tutaj – KARTA ZGŁOSZENIA PROJEKTU GPR_Czaplinek_OPS, KARTA ZGŁOSZENIA PROJEKTU GPR_Rynek, KARTA ZGŁOSZENIA PROJEKTU GPR_nadbrzeze.
Szczegółowe informacje nt. naboru i wypełniania karty można uzyskać w Referacie Planowania Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji ul. Rynek 1 lub telefonicznie 94 375 47 90.
Wypełnione wnioski można przesłać do 25 sierpnia br. do godziny 13:00 drogą elektroniczną na adres: promocja@czaplinek.pl z dopiskiem: „Zgłoszenie projektu rewitalizacyjnego” lub dostarczać do Urzędu Miejskiego w Czaplinku (Biuro Obsługi Interesanta – pokój 1a albo Referat Planowania, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji – ul. Rynek 1).

KARTA ZGŁOSZENIA PROJEKTU GPR_Czaplinek

Instrukcja wypełnienia karty projektu