Informujemy, że w dniu 21 sierpnia br. udostępnione zostało Obwieszczenie Burmistrza Czaplinka w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czaplinek oraz w sprawie zmiany Obwieszczenia Burmistrza Czaplinka z dnia 4 lipca 2017 r.

Obwieszczenie Burmistrza Czaplinka
Formularz konsultacyjny
Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czaplinek
ZAŁĄCZNIK_1_5000_podobszar-A_1
ZAŁĄCZNIK_2_1_5000_podobszar-B_2