OBWIESZCZENIE BURMISTRZA CZAPLINKA

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777, z późn. zm.) zawiadamiam, że w terminie od 18 kwietnia 2017 r. do 18 maja 2017 r. będą przeprowadzone konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Czaplinek.

Celem konsultacji jest zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Czaplinek.
Formy prowadzenia konsultacji:
1) zbieranie uwag w postaci papierowej drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego w Czaplinku, ul. Rynek 6, 78-550 Czaplinek oraz bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czaplinku, ul. Rynek 6, 78-550 Czaplinek;
2) zbieranie uwag za pomocą poczty elektronicznej na adres: promocja@czaplinek.pl za pomocą formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czaplinek, w zakładce poświęconej konsultacjom w sprawie uchwał: http://www.czaplinek.bip.net.pl/?c=495 oraz na stronie internetowej Gminy Czaplinek – na podstronie poświęconej rewitalizacji: http://rewitalizacja.czaplinek.pl/konsultacje-spoleczne-2/
3) protokołowane otwarte spotkanie z mieszkańcami i innymi interesariuszami rewitalizacji, przybliżające istotę rewitalizacji i metodologię wyznaczenia proponowanego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta. Spotkanie odbędzie się w dniu 4 maja 2017 r. w sali narad (pokój nr 5) Urzędu Miejskiego w Czaplinku o godz. 15:00;
4) ankieta elektroniczna, prowadzona poprzez podstronę poświęconą rewitalizacji – strony internetowej Gminy Czaplinek, którą można wypełnić wchodząc na stronę: http://rewitalizacja.czaplinek.pl/ankiety/.

Forma i miejsce udostępnienia konsultowanego projektu uchwały:
1) w wersji papierowej:
1.1. Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Czaplinku, adres jw., od poniedziałku do środy w godzinach 7:00 – 15:00, w czwartki w godzinach 7:00 – 16:00, w piątki w godzinach 7:00 – 14:00.
1.2. W czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej w Czaplinku, przy ul. Waleckiej 49, od poniedziałku do soboty w godzinach pracy ww. placówki, tj. poniedziałek 7:00 – 15:00, wtorek 10:00 – 18:00, środa 10:00 – 18:00, czwartek 8:00 – 16:00, piątek 10:00 – 18:00, sobota 9:00 – 13:00.
2) w wersji elektronicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czaplinek (w zakładce poświęconej konsultacjom społecznym) oraz na stronie internetowej Gminy Czaplinek – na podstronie poświęconej rewitalizacji: http://rewitalizacja.czaplinek.pl/konsultacje-spoleczne-2/

Osoba odpowiedzialna: p. Magdalena Cogiel – koordynator projektu pn. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Czaplinek, inspektor ds. informacji turystycznej i marketingu Urzędu Miejskiego w Czaplinku, ul. Rynek 1, 78-550 Czaplinek; tel. 94 375 47 90, adres korespondencyjny jw., adres poczty elektronicznej: promocja@czaplinek.pl

Burmistrz Czaplinka
Adam Kośmider
Dokumenty do pobrania:

Obwieszczenie

projekt uchwały RM w Czaplinku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego w Gminie Czaplinek

Formularz-konsultacyjny

Diagnoza Gminy Czaplinek – ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU BURMISTRZA DO RADY MIEJSKIEJ W CZAPLINKU

Dane szczegółowe Czaplinek Tabela 1

PODZIAŁ NA JEDNOSTKI ANALITYCZNE_1_100000

OBSZAR ZDEGRADOWANY I OBSZAR REWITALIZACJI_1_50000

1_5000_podobszar A_1_GRANICE

1_5000_podobszar B_2_GRANICE