Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/theme.php on line 630

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/theme.php on line 630

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/wp-hide-security-enhancer/include/functions.class.php on line 1706

Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /wp-content/plugins/wpforo/wpf-includes/class-notices.php on line 16
Gminny Program Rewitalizacji Gminy Czaplinek - projekt do konsultacji - Rewitalizacja Czaplinka

Szanowni Państwo,
przypominamy, że do 26 września br. trwają konsultacje społeczne Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czaplinek. To dokument wskazujący cele i metody wyprowadzenia wskazanych obszarów naszej gminy z sytuacji kryzysowej. Program ma pomóc w zmianie i poprawie sytuacji społeczno – gospodarczej do czego przyczynią się fundusze europejskie, przede wszystkim na działania prospołeczne gospodarcze oraz infrastrukturalne.
W Gminnym Programie Rewitalizacji zaplanowano 18 podstawowych oraz 14 uzupełniających projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Każdy projekt scharakteryzowano poprzez wskazanie: nazwy, projektodawcy, tytułu przedsięwzięcia, rodzaju projektu, celu i przedmiotu, planowanego rezultatu, grupy docelowej, miejsca realizacji, problemu, którego rozwiązaniu służy projekt, zakresu rzeczowego, planowanego terminu realizacji, szacunkowego całkowitego kosztu.
Projekt GPR oraz formularz konsultacyjny udostępnione są poniżej oraz na BIP http://www.czaplinek.bip.net.pl/?a=7000 i w Referacie Planowania, Rozwoju Gospodarczego Turystyki i Promocji Urzędu Miejskiego w Czaplinku, ul. Rynek 1. Formularz konsultacyjny można otrzymać także w Biurze Obsługi Interesanta.
Przedstawianie uwag odbywa się poprzez zgłoszenie i podpisanie formularza, a następnie dostarczenie go do Urzędu Miejskiego w Czaplinku do BOI lub za pośrednictwem poczty. Podpisany i zeskanowany formularz można również przesłać drogą elektroniczną na adres promocja@czaplinek.pl.
Po zakończeniu konsultacji projekt GPR zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej w Czaplinku w celu podjęcia stosownej uchwały.
Dzięki Państwa aktywności wspólnie możemy zmienić gminę Czaplinek! Przeznaczone na rewitalizację fundusze unijne mogą być tylko z Państwa zaangażowaniem racjonalnie wykorzystane przynosząc efekty przeciwdziałające negatywnym trendom społeczno-gospodarczym w naszej gminie.

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czaplinek
Formularz konsultacyjny
ZAŁĄCZNIK_1_5000_podobszar-A_1
ZAŁĄCZNIK_2_1_5000_podobszar-B_2