Gmina Czaplinek w styczniu br. rozpoczęła proces opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji, na co otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego dotację w wysokości 67 716,00 zł.

Obecne podejście do programów rewitalizacji kładzie nacisk przede wszystkim na działania społeczne, gospodarcze, a dopiero na końcu na przestrzenne (infrastrukturalne). Rewitalizacja ma służyć poprawie jakości życia mieszkańców. Może przyczyniać się między innymi do aktywizacji mieszkańców, uruchomienia nowych miejsc pracy, podejmowania działań mających na celu ochronę dziedzictwa kulturowego, a także realizację remontów i konserwacji miejsc/obiektów służących lokalnej społeczności.

Istotnym elementem rewitalizacji jest włączenie do działań mieszkańców oraz przedstawicieli lokalnych instytucji społecznych czy gospodarczych. Dlatego też proces opracowywania dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji będzie miał charakter partycypacyjny, zakładający możliwość artykułowania swoich potrzeb przez różne grupy społeczne.

Dotychczasowe prace skupiały się na dwóch głównych zadaniach: kampanii promocyjno-informacyjnej oraz wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Odbył się cykl spotkań, warsztatów, konsultacji z mieszkańcami i konkurs plastyczny dla dzieci.

Wyznaczony obszar zdegradowany i rewitalizacji obejmuje: Kamienną Górę, Trzciniec, Broczyno oraz centrum Czaplinka: ul. Apteczna, ul. Dąbrowskiego, ul. Długa, ul. Drahimska, ul. Gen. Sikorskiego, ul. Górna, ul. Jagiellońska, ul. Jeziorna, ul. Komunalna, ul. Leśników, ul. Młyńska, ul. Moniuszki, ul. Ogrodowa, ul. Pięciu Pomostów, ul. Parkowa, ul. Pomorska, ul. Rynek, ul. Rzeczna, ul. Rzeźnicka, ul. Słoneczna, ul. Studzienna, ul. Szczecinecka, ul. Wałecka nr 1-29, ul. Zbożowa, ul. Złocieniecka, ul. 3-go Marca

Przed nami jeszcze spacer studyjny, warsztaty dla młodzieży, otwarte spotkania z mieszkańcami, konsultacje społeczne projektu GPR.

Katarzyna Getka, Sekretarz Gminy Czaplinek