Dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili podczas Jarmarku Wielkanocnego 8 kwietnia br. stoisko Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czaplinek, szczególnie zaś tym, którzy wypełnili ankietę dotyczącą identyfikacji obszarów zdegradowanych.
Było to jedno z cyklu otwartych spotkań upowszechniających nasz Gminny Program Rewitalizacji oraz okazja zarówno do prezentacji naszych zamierzeń oraz przybliżenia zagadnień związanych z procesem rewitalizacji w naszej gminie. Bardzo pomocny przy realizacji tego zadania był nasz partner Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego Gmin ze Szczecina.
Stoisko GPR odwiedziło ponad 150 osób, z czego ponad 50 wypełniło ankiety. Mieszkańcy Czaplinka oraz gminy Czaplinek wykazali spore zainteresowanie problematyką rewitalizacji, w szczególności (co wynikało z licznych dyskusji z mieszkańcami) w kontekście realnego przeciwdziałania niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej w obszarach zdegradowanych.
Wszystkim bardzo dziękujemy za zainteresowanie i pomoc poprzez wypełnienie ankiety. Jednocześnie przypominamy również o możliwości wypełniania ankiety do 21 kwietnia br. Można ją odbierać i składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Czaplinku, pok. 3, ul. Rynek 6, a także pobrać na stronie www.rewitalizacja.czaplinek.pl, wypełnić elektronicznie i przesłać na adres e-mail: promocja@czaplinek.pl lub uzupełnić klikając w zakładkę „Ankiety” na stronie www.rewitalizacja.czaplinek.pl.
Poznanie Państwa opinii w kwestii rewitalizacji pozwoli na sformułowanie programu możliwie bliskiego oczekiwaniom mieszkańców naszej gminy.
Bardzo liczymy na Państwa głos w dyskusji!
Drodzy Mieszkańcy! Zmieniajmy gminę wspólnie. Dołączcie do GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI, POZNAJMY SIĘ, ZACZNIJMY DZIAŁAĆ