logaZapraszamy wszystkich mieszkańców, przedsiębiorców, a także przedstawicieli instytucji, stowarzyszeń, organizacji i wszystkich innych zainteresowanych z gminy Czaplinek na stoisko Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czaplinek, które dostępne będzie dla Państwa na czaplineckim rynku 8 kwietnia 2017 r. w godz. 12:00 – 16:00 podczas Jarmarku Wielkanocnego.

Liczymy na Państwa odwiedziny i czynny udział w dyskusji, co pozwoli na szerokie i kompleksowe spojrzenie na planowane procesy rewitalizacyjne w naszej gminie z uwzględnieniem Państwa uwag i wniosków.

Podczas Jarmarku przedstawiciele Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego Gmin – naszego partnera realizacyjnego, przybliżą Państwu zagadnienia związane z tematem rewitalizacji, a także nasze zamierzenia rewitalizacyjne i możliwości ich realizacji. Przybliżą również plan działań związanych z przygotowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji, które w najbliższym czasie będziemy z Państwem konsultować.

Warto przypomnieć, że głównym celem procesu rewitalizacji jest pobudzenie aktywności środowisk lokalnych, zachęcenie do współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego w zagrożonych problemami społecznymi obszarach. Opracowany Program rewitalizacji umożliwi Gminie Czaplinek, a także innym podmiotom, ubieganie się o wsparcie finansowe projektów ze środków z Unii Europejskiej w ramach RPO WZ 2014 – 2020. Więcej na temat Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czaplinek można przeczytać na stronie rewitalizacja.czaplinek.pl.

Drodzy Mieszkańcy! Zmieniajmy gminę wspólnie. Dołączcie do GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI, POZNAJMY SIĘ, ZACZNIJMY DZIALAĆ!