Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/theme.php on line 630

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/theme.php on line 630

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/wp-hide-security-enhancer/include/functions.class.php on line 1706

Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /wp-content/plugins/wpforo/wpf-includes/class-notices.php on line 16
Spotkanie Zespołu Zadaniowego Gminnego Programu Rewitalizacji - Rewitalizacja Czaplinka
W Urzędzie Miejskim w Czaplinku, 11 lipca 2017 r., odbyło się spotkanie robocze zespołu powołanego przez Burmistrza Czaplinka Adama Kośmidra, utworzonego w związku z realizacją projektu pn. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Czaplinek.
Spotkanie miało na celu omówienie problemów na obszarach rewitalizacji. Zespół obradował w składzie: Katarzyna Getka – Sekretarz Gminy Czaplinek, Magdalena Cogiel – koordynator projektu pn. „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Czaplinek”, inspektor ds. informacji turystycznej i marketingu, Dariusz Sapiński – Kierownik Referatu Funduszy Pomocowych i Kontroli, Beata Biegajło – inspektor ds. pozyskiwania środków pomocowych i kontroli, Małgorzata Nowacka – inspektor ds. pozyskiwania środków pomocowych i profilaktyki uzależnień.
Dyskutowano o problemach w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, funkcjonalno-technicznej oraz technicznej. Zespół zastanawiał się na czym polegają problemy na obszarach rewitalizacji, jakie są ich przyczyny, kogo dotyczą i jak je rozwiązać.
Zdewastowane nadbrzeże nad jeziorem Drawsko, zniszczona infrastruktura, coraz gorsza komunikacja autobusowa, niszczejące budynki, zamykające się sklepy pobliżu rynku, zbyt mało zajęć dla dzieci i młodzieży, brak miejsca spotkań dla młodych osób – to tylko niektóre „widoczne” problemy gminy. Jednak największym wyzwaniem  jest  podjęcie  działań podnoszących  jakość  życia  tych mieszkańców, którzy zagrożeni są marginalizacją, biedą i wykluczeniem społecznym. Nasza gmina powinna być jednym spójnym organizmem – bez lepszych i gorszych miejscowości, osiedli. Każdy mieszkaniec jest ważny.
Czaplinek potrzebuje rewitalizacji!

Spotkanie zespołu zadaniowego

Spotkanie zespołu zadaniowego