Przypominamy, że Gmina Czaplinek od stycznia realizuje projekt pn. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Czaplinek. Mamy już wyznaczony obszar zdegradowany i rewitalizacji, odbył cykl spotkań, warsztatów, konsultacji z mieszkańcami, konkurs plastyczny dla dzieci, kampania promocyjno-informacyjna, badania ankietowe.
Przyszła więc kolej na opracowywanie i wybór przedsięwzięć planowanych do realizacji.
W tym momencie najistotniejszy jest udział mieszkańców. Bez pomysłów na zmiany, bez zgłoszenia potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnej, prace w tym zakresie nie będą miały sensu. Dlatego też Burmistrz Czaplinka serdecznie zaprasza mieszkańców, sołtysów, prezesów spółdzielni mieszkaniowych, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy na 2-dniowe spotkanie w ramach „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czaplinek”.

Tematy spotkania:
17.08.17 r., godz. 16:30 – 18:30 – wizja zmiany gminy Czaplinek – dyskusja nad procesem rewitalizacji
18.08.17 r., godz. 14:30 – 16:30 – omówienie i zbieranie projektów rewitalizacyjnych

Miejsce spotkania: Sala narad Urzędu Miejskiego w Czaplinku, ul. Rynek 6

Przypominamy, że Państwa udział we wszelkich spotkaniach jest istotny, aby rewitalizacja przeprowadzona w gminie Czaplinek była skuteczna i dopasowana do Państwa potrzeb. Warto wziąć udział szczególnie, że temat dotyczy bezpośrednio gminy, w której Państwo mieszkacie.
Państwa udział we wszelkich spotkaniach jest kluczowy do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czaplinek!

Przystań dla rewitalizacji – wspólnie zmieńmy gminę Czaplinek!

Projekt pn. „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Czaplinek”, dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014- 2020.