Przypominamy, że Gmina Czaplinek od stycznia br. realizuje projekt pn. „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Czaplinek”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa na podstawie umowy nr WZS-POPT/48/2016 z dnia 9 grudnia 2016 r.

Obecnie trwają prace nad diagnozą powalającą na zdefiniowaniu obszaru zdegradowanego i określeniem obszaru, w którym zostaną zaprogramowane działania rewitalizacyjne. Następnie opracowany zostanie Gminny Program Rewitalizacji Gminy Czaplinek.

Ważnym aspektem powstawania tego Programu jest udział społeczeństwa lokalnego w wypracowywaniu jego zapisów. W ramach uspołeczniania Programu przewidziany jest szereg narzędzi zapewniających mieszkańcom Czaplinka możliwość partycypacji.

Pierwsze takie spotkanie odbyło się 14 marca br. w Urzędzie Miejskim w Czaplinku. Osoby w nim uczestniczące zostały zapoznane z tematem rewitalizacji i działaniami jakie będą prowadzone przez Gminę Czaplinek w najbliższych miesiącach.
O wszelkich spotkaniach i konsultacjach społecznych będziemy informować Państwa na bieżąco.