Burmistrz Czaplinka informuje i zaprasza mieszkańców do udziału w otwartym spotkaniu w ramach konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Czaplinek, które odbędzie się 4 maja br. w sali narad Urzędu Miejskiego w godzinach 15:00 – 17:30.

Podczas konsultacji będzie można zapoznać się z przeprowadzoną diagnozą, wyrazić swoje opinie, a także wnieść uwagi i zastrzeżenia do przygotowanych projektów dokumentów.

Bardzo liczymy na Państwa głos w dyskusji.

Serdecznie zapraszamy.

Pamiętajmy! Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji, do których należą m.in. mieszkańcy na podstawie gminnego programu rewitalizacji.