Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/theme.php on line 630

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/theme.php on line 630

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/wp-hide-security-enhancer/include/functions.class.php on line 1706

Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /wp-content/plugins/wpforo/wpf-includes/class-notices.php on line 16
Po co nam gminny program rewitalizcji? ( Artykuł ze styczniowego wydania BI UM w Czaplinku ) - Rewitalizacja Czaplinka

Gminy, które posiadają lub w najbliższym czasie posiadać będą programy rewitalizacji, opracowane zgodnie z wytycznymi ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. będą mogły ubiegać się
o wsparcie na projekty rewitalizacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Dla projektów zapisanych w programach rewitalizacji przewidziano środki z RPOWZ działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich. Ponadto, przewidziano preferencje w dostępie do środków dla projektów rewitalizacyjnych w ramach pozostałych działań RPO WZ.

Tylko w pierwszym konkursie w ramach działania 9.3 RPO WZ przewidziano alokację na poziomie 30 mln PLN. Ogłoszenie konkursu zaplanowane na pierwszy kwartał 2017, a nabór wniosków potrwa do połowy przyszłego roku. Drugi konkurs z większą alokacją środków będzie zorganizowany po przygotowaniu przez gminy programów rewitalizacji.

Gmina Czaplinek w styczniu br. rozpoczęła proces opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR), na co otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego WZ dotację w wysokości 67 716,00 zł. Zgodnie z harmonogramem prace nad opracowaniem dokumentu zakończone zostaną we wrześniu br. Obecne podejście do programów rewitalizacji kładzie nacisk przede wszystkim na działania społeczne, gospodarcze, a dopiero na końcu na przestrzenne (infrastrukturalne). Rewitalizacja ma służyć poprawie jakości życia mieszkańców. Może przyczyniać się między innymi do aktywizacji mieszkańców, uruchomienia nowych miejsc pracy, podejmowania działań mających na celu ochronę dziedzictwa kulturowego, a także realizację remontów i konserwacji miejsc/obiektów służących lokalnej społeczności.

Istotnym elementem rewitalizacji jest włączenie do działań mieszkańców oraz przedstawicieli lokalnych instytucji społecznych czy gospodarczych. Dlatego też proces opracowywania dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji będzie miał charakter partycypacyjny, zakładający możliwość artykułowania swoich potrzeb przez różne grupy społeczne. Na bieżąco będziemy Państwa informować o postępach prac i zapraszać do czynnego włączania się w tworzenie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czaplinek.

Katarzyna Szlońska
Sekretarz Gminy Czaplinek