W dniu 4 maja br. odbyło się otwarte spotkanie konsultacyjne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Czaplinek.

Konsultacje otworzył Burmistrz Czaplinka, a poprowadził przedstawiciel Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego Gmin – Pan Robert Żarkowski. W spotkaniu udział wzięli mieszkańcy gminy Czaplinek oraz przedstawiciele Rady Miejskiej w Czaplinku, pracownicy szkół, sołtysi.
Podczas konsultacji dyskutowano o wynikach diagnozy prowadzących do wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz rewitalizacji. Dyskutowano również o możliwości działań i aktywności w ramach GPR mających na celu poprawę warunków i jakości życia mieszkańców, zapobieganie dalszej degradacji obszarów, na których stwierdzono stany kryzysowe, jak również możliwości ubiegania się o środki zewnętrzne na realizację projektów społecznych i inwestycyjnych.

Mieszkańcy mieli okazję zapoznać się z wytycznymi, według których powinny być opracowane gminne programy rewitalizacji. Dowiedzieli się także szczegółowo jakimi metodami badawczymi prowadzone były działania diagnostyczne. Przedstawiono wyniki diagnozy obszaru. Wyrażono wiele cennych opinii oraz zgłoszono konkretne propozycje dotyczące opiniowanego projektu dokumentu.

Uwagi w zakresie propozycji zawartych w projekcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Czaplinek można składać do 18.05.2017 r. za pośrednictwem Formularza konsultacyjnego dostępnego w Urzędzie Miejskim w Czaplinku lub na stronie internetowej projektu.

Więcej informacji na temat projektu, realizowanych działań oraz Formularze dostępne są na stronie: www.rewitalizacja.czaplinek.pl
Zachęcamy do współtworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czaplinek i do wspólnych działań na rzecz poprawy jakości życia w naszej gminie.

Rewitalizujemy Czaplinek – Bądź aktywny – Twój głos jest ważny!!!