Jesteśmy już na półmetku opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czaplinek współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa na podstawie umowy nr WZS-POPT/48/2016 z dnia 9 grudnia 2016 r.
W dniu wczorajszym odbyła się otwarta dyskusja na temat wizji zmiany gminy Czaplinek, służące pogłębieniu diagnozy obszarów rewitalizacji, która jest elementem tworzonego programu.
Przedstawicielka naszego partnera realizacyjnego, Pani Dagmara Mliczyńska-Hajda, szczegółowo wyjaśniła zarys zmian w podobszarze Centrum i podobszarze Lotnisko po przeprowadzeniu GPR oraz przedstawiła pożądane kierunki działań rewitalizacyjnych.
Podczas spotkania, pomimo niewielkiej ilości uczestników, wykształciło się kilka pomysłów na projekty rewitalizacyjne podobszarów Centrum i Lotnisko. Praca nad projektami będzie tematem kolejnego spotkania w dniu 18.08.2017.
Dziękujemy mieszkańcom za przybycie.