Burmistrz Czaplinka serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Czaplinek do udziału w konkursie plastycznym „Wymarzony Czaplinek”. Zadaniem uczestników jest stworzenie pracy plastycznej, której temat odnosić się będzie do szeroko rozumianej rewitalizacji Czaplinka widzianej oczami dziecka.
– Każdy uczestnik może wykonać maksymalnie jedną pracę.
– Praca wykonana ma być w dowolnej technice płaskiej (rysunek, pastele, farby plakatowe, tempera, pisaki, grafika, wyklejanka, kolaż, itp.) z wyłączeniem technik nietrwałych (np. materiałów sypkich) na papierze typu brystol.
– Praca może być wykonana w dowolnym formacie, nie mniejszym niż A4.
Konkurs trwa do 19 czerwca 2017 roku.
Na jego zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.rewitalizacja.czaplinek.pl oraz www.czaplinek.pl.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie plastycznym „Wymarzony Czaplinek” jest:
– wykonanie pracy konkursowej i dostarczenie do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Czaplinku lub przekazanie swojemu wychowawcy w szkole do 19 czerwca 2017 roku,
– dołączenie do pracy konkursowej zgody rodziców, stanowiącej załącznik do Regulaminu.
Odpowiedzi na pytania w sprawach konkursu udziela:
Magdalena Cogiel – koordynator projektu pn. „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Czaplinek”, tel. 94 375 47 90, e-mail: promocja@czaplinek.pl.