Szanowni Mieszkańcy miasta i gminy Czaplinek,
w celu poprawienia jakości życia mieszkańców naszej gminy, Gmina Czaplinek opracowuje Gminny Program Rewitalizacji. Obejmuje on działania, które mają na celu ożywienie zdegradowanych obszarów gminy, przyczyniając się do poprawy jakości życia ich mieszkańców, przywrócenia ładu przestrzennego, gospodarczego i odbudowy więzi społecznych.
Gminny Program Rewitalizacji to dokument, który określa kierunki działań rewitalizacyjnych. Stanowi również formalną podstawę do złożenia wniosku na pozyskiwanie m.in. środków europejskich na działania związane z rewitalizacją. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w pracach nad Programem. Wyrażamy głębokie przekonanie, że jako aktywni mieszkańcy i przedstawiciele organizacji społecznych, wniesiecie Państwo wiele merytorycznych uwag i propozycji, które pozytywnie wpłyną na ostateczny kształt dokumentu. Poznanie Państwa zdania w kwestii rewitalizacji pozwoli na sformułowanie programu możliwie bliskiego oczekiwaniom mieszkańców naszej gminy.
Zależy nam na Państwa opinii na temat konsultacji miejsc proponowanych do rewitalizacji. Dlatego podjęliśmy badania sondażowe i tą drogą zwracamy się do Państwa z prośbą o wzięcie w nich udziału oraz wypełnienie kwestionariusza ankiety. Wyniki badania posłużą do identyfikacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie.
Bardzo liczymy na Państwa głos w dyskusji na temat rewitalizacji naszej gminy i dziękujemy za czas poświęcony w związku z wypełnieniem ankiety.

– Ankietę można uzupełnić klikając w zakładkę „Ankiety” lub pobrać (Ankieta_Czaplinek_GPR), wypełnić elektronicznie i przesłać na adres e-mail: promocja@czaplinek.pl,
– Ankietę będzie można wypełnić 8 kwietnia podczas jarmarku wielkanocnego,
– Ankiety można odbierać i składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Czaplinku, pok. 3, ul. Rynek 6 oraz u sołtysów,
– Ankiety należy składać do 21.04.2017 roku.