W związku z realizacją projektu, którego celem jest opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Czaplinek stworzone zostało logo, które stanie się oficjalną identyfikacją graficzną procesu rewitalizacji.
Logo powstało na podstawie zwycięskich i wyróżnionych prac plastycznych dzieci, które wzięły udział w konkursie „Wymarzony Czaplinek” przy wsparciu indywidualnej pracy grafika. O konkursie informowaliśmy na naszej stronie, a tutaj można przeczytać artykuł o jego rozstrzygnięciu: http://rewitalizacja.czaplinek.pl/rozstrzygniecie-konkursu-wymarzony-czaplinek/
Opracowany znak graficzny Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czaplinek nie tylko nawiązuje do położenia miasta nad wodą, wśród zieleni, ale przede wszystkim ukazuje wizję przemian społecznych, przestrzennych i gospodarczych służących wyprowadzeniu z kryzysu zdegradowanych obszarów naszej gminy.
Logotypowi towarzyszy hasło: „Przystań dla rewitalizacji – wspólnie zmieńmy gminę Czaplinek”.

Projekt pn. „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Czaplinek” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa na podstawie umowy nr WZS-POPT/48/2016 z dnia 9 grudnia 2016 r.