Z przyjemnością informujemy, że konkurs plastyczny „Wymarzony Czaplinek” został rozstrzygnięty. Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i spróbowali swoich sił w konkursie.
W plastycznych zmaganiach wzięło udział 26 uczniów z gminnych szkół podstawowych. Najwięcej prac dotyczyło terenu promenady nad jeziorem Drawsko oraz czaplineckiego rynku.

Głównym założeniem konkursu było upowszechnienie wiedzy wśród dzieci na temat obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji gminy Czaplinek, obserwacja najbliższego otoczenia, jej artystycznego dokumentowania, interpretacja oraz zaproponowanie pomysłów na odnowę przestrzeni miejskiej.
Komisja konkursowa, w skład której wchodzili członkowie Zespołu ds. Rewitalizacji oraz inspektor ds. oświaty, dokonała oceny wszystkich prac zwracając szczególną uwagę pod kątem zgodności z regulaminem, na kreatywność i innowacyjność pracy, a także staranność wykonania pracy.

Zwycięzcami konkursu zostali:
I miejsce – Ida Naruszewicz ze Szkoły Podstawowej w Czaplinku,
II miejsce – Natalia Lewandowska ze Szkoły Podstawowej w Czaplinku,
III miejsce – Sandra Kliszczak ze Szkoły Podstawowej w Czaplinku.

Na wyróżnienie zasługują również prace wykonane przez:
– Nikolę Cichecka ze Szkoły Podstawowej w Czaplinku,
– Krzysztofa Misiaka ze Szkoły Podstawowej w Broczynie,
– Kingę Grosicką ze Szkoły Podstawowej w Czaplinku,
– Wanesę Kowalską ze Szkoły Podstawowej w Czaplinku,

Jury postanowiło przyznać także specjalne wyróżnienia dla:
– Aleksandry Ruchlewicz ze Szkoły Podstawowej w Czaplinku,
– Anastazji Charko ze Szkoły Podstawowej w Broczynie.

Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego odbyło się 23 czerwca br. w trakcie zakończenia roku szkolnego. Dzieci otrzymały nagrody z rąk Sekretarz Gminy Czaplinek Katarzyny Getki.

Laureatom serdecznie gratulujemy!

Konkurs plastyczny realizowany był w ramach projektu pn. „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Czaplinek”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014- 2020.