Zapraszamy do zgłaszania projektów do GPR

Szanowni Przedsiębiorcy! Skorzystajcie z możliwości jaką daje Gminny Program Rewitalizacji na uzyskanie dotacji ze środków Unii Europejskiej na realizację Waszych przedsięwzięć biznesowych! Ujęcie Państwa projektu w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Czaplinek...